Tycker du att för mycket tid
             går åt till datorkrångel?

Då har vi ett förslag!


För att du ska få mer tid över till din huvudsakliga arbetssyssla och slippa onödigt
datorkrångel har vi arbetat fram ett Drivservicavtal. Idén är att skapa en stabil och
kostnadseffektiv datormiljö utan driftstörningar. Så här går det till:

Företaget får 
en "hustekniker" som
  • Gör regelbunden översyn av datorparken
  • Gör förebyggande underhåll av skrivare, backupenheter mm
  • Gör regelbunden kontroll av serverfunktioner och kapacitetsutnyttjande
I förlängningen innebär det lägre kostnader för service och
installationarbeten samt gör dessa lättare att budgetera.


Vad händer? 
regelbundna besök...

Husteknikern gör regelbundna besök hos er.
Vid dessa besök tittar vi på de problem ni stött på sedan
föregående besök. Därefter görs en översyn enligt en checklista.
Vi kan även hjälpa till med installationsarbete, planering av IT-strategi och liknande.


Kostnad? 
färre driftstörningar…

Hur mycket det kostar beror på hur ofta och hur länge vi besöker er.
Efter ett inledande besök hos er bedöms lämplig omfattning på servicenivå
utifrån era önskemål och därefter fastställs kostnadsnivån.
Det inledande besöket är helt kostnadsfritt.


Löpande avtal 
en månads uppsägning

Driftservice avtalet tecknas löpande med en månads uppsägningstid.
För att avtalet skall passa era behov görs regelbundna utvärderingar.


Kontakta oss! 
upptäck en samarbetspartner…

Har du några frågor eller vill boka ett möte för en diskussion
- ring, maila eller besök oss i Ryd Centrum.

VÄLKOMNA!